Informatie

Vitamine K

Meer duidelijkheid over preventie van Osteoporose en hart- en vaatziekten

 

Preventie Hart- en vaatziekten

Bij een goede vitamine K2 status wordt calcium in botweefsel afgezet en niet in aderweefsel, zoals vaatwand, kraakbeen,hart-, long- en nierweefsel. Door vitamine K2 geactiveerde matrix GLA Proteïne (MGP)remt de afzetting van calcium in de extracellulaire matrix van zacht weefsel. (matrix GLA Proteïne is speciaal weefseleiwit,dat door het te binden met calcium, helpt bij het schoonhouden van de slagaderwand). Een hoge concentratie van ongecarboxyleerd  (inactief) MGP is een voorspeller van sterfte door hart- en vaatziekten (12) Een adequate inname van vitamine K2 is waarschijnlijk belangrijk voor de preventie van hart- en vaatziekten. (13,14)

 

In de Nederlandse Prospect- EPIC cohortstudie (met 16.057 postmenopauzale vrouwen in Utrecht en omgeving, die ruim 8 jaar werden gevolgd is een significante inversie associatie aangetoond tussen de inname van vitamine K2 (met name K2 – MK 7). De kans op coronaire hartziekten daalde met 9 % per 10 mcg per dag vitamine K 2 inname (13). Tevens heeft dezelfde onderzoekgroep een inversie associatie aangetoond tussen vitamine K2 inname en verkalking van de kransslagaders in dwarsdoorsnede onderzoek met 564 postmenopauzale vrouwen (14). Wij gaan er vanuit dat suppletie met vitamine K2 – MK 7 verkalking van de kransslagaders kan terugdringen. Een verdere interventie studie zal dat moeten uitwijzen.

 

Vitamine D is betrokken bij de aanmaak van MGP, terwijl vitamine K2 zorgt voor activering van MGP, beide vitamines zijn nodig voor een optimale activiteit van MGP in de vaatwand.

 

Bron: Orthokennis